Uddannelsesbeskrivelse hold 14

Søger du mere teoretisk og metodisk viden om småbørnsområdet?
Hvert eneste år er der sårbare børn og familier, der har brug for at nogen med den rette erfaring og viden træder til og skaber varige forandringer.
Det er netop det, vi uddanner dig til med den 1-årige efteruddannelse som Småbørnskonsulent.

Med viden om tilknytningsteorier, omsorg og omsorgssvigt, forældreskab, relationsteori, tidligt mor-barn samspil og graviditetens betydning, får vores Småbørnskonsulenter en unik mulighed for at gøre en forskel hos udsatte småbørn.
Vores gennemgående og anerkendte underviser Kari Killén er førende ekspert inden for omsorgssvigt og tilknytningsteori, og hun vil – sammen med de øvrige undervisere – give dig den nyeste viden indenfor småbørnsområdet og sikre dig evnen til at omforme teori til praksis. En praksis, der kan have afgørende betydning for mange familier.
Læs mere om uddannelsen og forløbet herunder – og kontakt os for en plads på holdet.”

Gennemgående underviser:

Kari Killén

Gæsteundervisere:

Flemming Z. Christiansen

Katrin Bernstad

Maja Nørgård Jakobsen

May Olofsson

Jens Hardy Sørensen

Fra d. 2. marts 2020 til d. 17. marts 2022

Kari Killén vil være den gennemgående underviser på denne uddannelse.

Flemming Zuschlag Christiansen, Jens Hardy Sørensen, May Olofsson og Katrin Bernstad er gæsteundervisere på uddannelsen.

Indhold:

Denne side indeholder en beskrivelse af den 1-årige efteruddannelse til småbørnskonsulent, som vi udbyder på Toftemosegaard med start d. 2. marts 2020 udarbejdet af aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen.

Der tages forbehold for ændringer, og Toftemosegaard forbeholder sig retten til løbende at ændre i indhold, undervisere (ved f.eks. sygdom) og struktur.

Formål:

Uddannelsen giver stor faglig og personlig udvikling, og du vil komme til at:

 • Arbejde systematisk med at koble teori og praksis – f.eks. analysere og reflektere over egen praksis i hverdagen ud fra teoretiske rammer og arbejde med udvikling af din personlige og faglige integritet og læring
 • Få ny viden om eksempelvis graviditetens betydning, tilknytningsteorier, den nyeste neuropsykologi, god nok omsorg, omsorgssvigt, forældreskab, relations teori, tidligt mor-barn samspil, klient-professionel relationen, sårbare børn og arbejde med din egen faglige udvikling og personlige stil med vægt på at kunne relatere til egen praksis og klient-professionel relationen, så vil fokus på uddannelsen være at:
 • Indføre den studerende i den nyeste viden indenfor småbørnsområdet
 • Indføre den studerende i arbejdet med tidlig intervention i forhold til graviditeten, sårbare børn og familier
 • Indføre den studerende i arbejdet med tilknytningsteorier, og hvordan disse kan anvendes i praksis
 • Udvikle den studerendes praksis via direkte supervision/feedback enten med klienten tilstede eller via video (fx direkte på de enkelte undervisningsdage, i studiegruppen eller på arbejdspladsen)

Der vil på uddannelsen blive lagt vægt på, at de studerende får indsigt i anvendelsen af konkrete metoder fx AAI, IWMC, IA og med et særligt fokus på Care Index modificeret for klinisk praksis.

Tidsplan:

Uddannelsen er på i alt 150 lektioner (9 moduler) fordelt på ca.120 undervisningslektioner

1 x 3 dages undervisning fra kl. 9.00-16.00

7 x 2 dages undervisning fra kl. 9.00-16.00

Afsluttende fordybningsopgave, tidsramme 30 lektioner.

Herudover er der 1 times individuel vejledning i forbindelse med udarbejdelse af den afsluttende fordybningsopgave. Denne vejledning kan evt. finde sted i grupper. Vejledningen udføres kun af kursusleder Flemming Zuschlag Christiansen.

Sted:

I Toftemosegaards kursuslokaler, Manderupvej 3, 4050 Skibby.

Uddannelsesplan for de 9 moduler:

1 lektion er 45 minutter.

Modul 1 er opstartsmodul- og er 3 dage på 21 lektioner

Modul 2-7 og modul 9 indeholder hver 14 lektioner

Modul 8 er et selvstændigt modul, der indeholder udarbejdelse af en fordybningsopgave på 10-14 sider, som skal godkendes før uddeling af uddannelsesbevis. Rammen er 30 lektioner.

Undervisningen ligger på hverdage – 2 dage pr. gang

Undervisnings dagene skifter mellem ugens 4 første dage.

Bemærk at modul 1 og 2 er lagt i forlængelse af hinanden, og derved er der 3 dages undervisning

Der vil blive etableret studiegrupper, der fungerer løbende gennem hele uddannelsen.

Læs anbefaling til arbejdsgiver vedr. studiegrupper her.

Modul Antal dage Dato Underviser
1 3 D. 1. marts -3. marts 2021 (Opstart) Flemming Z. Christiansen
Kari Killén
2 2 D. 21. og d.22. april 2021 Maja Nørgård Jacobsen
3 2 D. 7. juni 2021

D. 8. juni 2021

May Olofsson

Kari Killén

4 2 D. 24. og 25. august 2021 Kari Killén
5 2 D. 29. og d. 30. september 2021 Jens Hardy Sørensen
6 2 D. 2. og d. 3. november 2021 Kari Killén
7 2 D.8. og d. 9. december 2021 Katrin Bernstad
8 D. 5. december 2020- d.24. januar 2021
(Opgaveskrivning)
Afleveres d. 24. januar 2021
9 2 D.16. og d. 17. marts 2022 Kari Killén
Flemming Christiansen

Modul 1., D. 1. marts, d. 2. marts og d. 3. marts 2021

1.dag:

Underviser: Aut. psykolog. Flemming Zuschlag Christiansen

På første modul (1. dag) gennemgås uddannelsens opbygning og idegrundlag, studieplan, litteratur, gensidige forventninger og krav samt Flemming og Kari Killéns tanker med uddannelsen, videooptagelser, opgaveskrivning og andet.

Efter frokost vil tidligere studerende på uddannelsen komme og fortælle om deres erfaringer med uddannelsen og dens anvendelse i praksis

2. og 3. dag:

Underviser: Forsker dr. philos. Kari Killén underviser begge dage.  Kari Killén vil introducere og undervise i følgende emner:

IndholdEn helhedsmæssig tilnærmelse til forebyggelse, behandling af risiko og omsorgssvigt.

 • Gensidige forventninger og forpligtelser
 • Forskellige former for omsorgssvigt; følelsesmæssig vanrøgt, psykisk, fysiske og seksuelle overgreb
 • Børn og forældres signaler og overlevelsesstrategier.
 • Forhold som forudser forældrenes udviklingsmuligheder
 • De vigtigste kognitive og følelsesmæssige forældrefunktioner.
 • Sammenhængen mellem forskning om omsorgssvigt (vanrøgt og overgreb) tilknytning og hjerne og traumeforskning.
 • Professionelles følelsesmæssige og holdningsmæssige forhold til familien og de overlevelsesstrategier, vi som professionelle anvender.

Anbefalet litteratur til dette modul: Kari Killéns bøger; ”Omsorgssvigt, Bind 1, ”Omsorgssvigt Bind II Praksis og ansvar”, “Omsorgssvigt er alles ansvar”, “Barndommen varer i generationer”, “Sårbare børn”, “Tidlig mor-barn samspill og tilknytning” og “Professionel udvikling og faglig vejledning”. John Bolwbys bøger; “En sikker base” og “At bryde og knytte nære bånd”.

 Modul 2, d. 21. og d. 22. april 2021

Underviser: Maja Nørgård Jacobsen

En mentaliseringsbaseret tilgang
i arbejdet med tidlig intervention (0-6 år) for børn og familier

Inden de to undervisningsdage bedes alle deltagere have besvaret et skema, der spørger til, hvilke udfordringer og redskaber, som I hver især oplever at have brug for. Maja tilrettelægger indhold og eksempler ud fra jeres besvarelser.

• Jeres besvarelser af spørgeskemaet
• Hvad er mentalisering?
• Hvorfor er mentalisering vigtigt? Teoretisk og empirisk fundament
• Mentaliseringsbaserede principper og værktøjer til brug i praksis
• Hvordan udvikles barnets evne til at mentalisere?
• Dagen indeholder øvelser og eksempler fra praksis nævnes løbende
• Værktøjer til brug i praksis udleveres til deltagerne

• Hvordan kan barnets adfærd påvirke mig som professionel, og hvordan kan jeg håndtere det? Vi arbejder her på at styrke vores egne mentaliseringskompetencer
• Vi går i dybden med de enkelte redskaber og får dem ind under huden ved at koble det op på jeres hverdag og børn
• Der vil være øvelser og eksempler fra praksis dagen igennem

Litteratur:
Jacobsen, M.N; & Guul, M.A.C. (2015). Mentaliseringskompetence –i professionel praksis med børn, unge og familier”. Frydenlund
Christensen, B.M; & Jacobsen, M.N. Jacobsen (2017). ”Med mig selv som redskab -om at være professionel med følelser”. Frydenlund

Modul 3, d.7.juni og d. 8. juni 2021

Underviser: 1. dag:

May Olofsson, speciallæge, fhv. overlæge og leder af Familieambulatoriet Region Hovedstaden og Videncenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn. Forfatter og medforfatter til en række bøger og artikler.

Indhold:

May Olofssons oplæg vil tage udgangspunkt i det arbejde med rusmiddelbrugende gravide og deres børn, som i mange år har fundet sted i Familieambulatoriet på Hvidovre Hospital og Rigshospitalet, og som nu også finder sted på landsplan i de regionale familieambulatorier. Familieambulatoriet har kunnet påvise, at det er muligt at forebygge såvel de medfødte skader, som de opvækstbetingede udviklingsproblemer og omsorgssvigt i denne meget truede børnegruppe. Familieambulatoriet er en tværfaglig specialafdeling.
Børn med medfødte rusmiddel-relaterede skader, herunder for tidlig fødsel, misdannelser, hjerneskade, føtalt syndrom (FAS), væksthæmning og konsekvenser for børnenes trivsel, helbred, udvikling, adfærdsmønster, omsorgssituation og prognose.
Nyfødte børn med abstinenser (fra alkohol, nikotin, narkotiske stoffer, afhængighedsskabende medicin), behandling, børnenes adfærds- og reaktionsmønstre og betydning for deres videre trivsel, udvikling, omsorgssituation og prognose.
Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde-Familieambulatoriets interventionsmodel.
Tidlig indsats-forebyggelse og behandling.
Rådgivning i forhold til brug af rusmidler og afhængighedsskabende medicin under graviditeten.
Anbefalet litteratur til denne dag: Mays og Kari Killéns bog “Sårbare børn”, Akademisk forlag, København, 2003, og Kommuneforlaget, Oslo, 2003 og “Omsorg for gravide og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer – Familieambulatoriets interventionsmodel”, en publikation fra Sundhedsstyrelsen i Danmark, 2005 og 2010, manuskript af May Olofsson.

Underviser: 2. dag: Forsker dr. philos. Kari Killén.

Indhold:
Der arbejdes videre med:
Tilknytningsteori
Tilknytningsmønstre-undersøgelse af mønstrene
Forældre og barnets indre arbejdsmodeller-Undersøgelse af forældrenes indre arbejdsmodeller.
Børns overlevelsesstrategier og symptomer set i forhold til tilknytningsstrategier.
Anbefalet litteratur til dette modul: ”Omsorgssvigt, Bind 1, ”Omsorgssvigt Bind II -Praksis og ansvar”, “Omsorgssvigt er alles ansvar”, “Barndommen varer i generationer”, “Sårbare børn”, “Tidlig mor-barn samspill og tilknytning” og “Professionel udvikling og faglig vejledning”. John Bolwbys bøger; “En sikker base” og “At bryde og knytte nære bånd”. Daniel Sterns bøger; “Spædbarnets interpersonelle verden”, “Et spædbarns dagbog”, “Det nuværende øjeblik i psykoterapi og hverdagsliv”, “Affektregulering i udvikling og psykoterapi”, “Moderskabskonstellationen” og “De første seks måneder”

Modul 4, d. 24. og 25. august 2020

Underviser: Forsker dr. philos. Kari Killén underviser begge dage.

Fokusområder:

 • Opfølgning på aftaler fra sidste modul.
 • Brugen af tilknytning forankrede interviews modificeret for klinisk praksis i undersøgelser og i behandling
 • Tidligt mor-barn samspil
 • Tidligt samspil i familier hvor omsorgen er “god nok”.
 • Tidligt samspil i familier som befinder sig i risiko situationer og i omsorgssvigtsituationer vil blive grundigt gennemgået både teoretisk og ved video-demonstrationer.
 • Undersøgelse af forældrenes mentaliseringsevne.
 • Samspil forældre-barn vil blive vurderet som en del af forældre-barn relationen, som omfatter mere end samspil.
 • Tidlig intervention-Hvad kan og skal vi som professionelle gøre, når vi arbejder med risiko børn og deres familie?
 • Relationsarbejdet-brugen af professionel autoritet
 • Arbejdet med mentalisering og parallelle processer i forhold til forældre og barn.
 • Arbejdet med kompenserende tilknytning i forhold til forældre og barn

Anbefalet litteratur til dette modul: ”Omsorgssvigt, Bind 1, ”Omsorgssvigt Bind II -Praksis og ansvar”, “Omsorgssvigt er alles ansvar”, “Barndommen varer i generationer”, “Sårbare børn”, “Tidlig mor-barn samspill og tilknytning” og “Professionel udvikling og faglig vejledning”. John Bolwbys bøger; “En sikker base” og “At bryde og knytte nære bånd”. Daniel Sterns bøger; “Spædbarnets interpersonelle verden”, “Et spædbarns dagbog”, “Det nuværende øjeblik i psykoterapi og hverdagsliv”, “Affektregulering i udvikling og psykoterapi”, “Moderskabskonstellationen” og “De første seks måneder”

Modul 5

D. 29. og d. 30. september 2021

Underviser: Specialist og supervisor i psykoterapi, praktiserende psykolog og forsker hos VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, cand.psych. Jens Hardy Sørensen.

Indhold:

Tidlig opsporing og intervention. Hvad skal småbørnskonsulenten fokusere på? Affektregulering, tilknytning og mentalisering.
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og hvordan det kan bruges i pædagogisk arbejde.

• Emotioner, intentioner og spædbarnets irreducible relationelle behov.
• Affektregulering, mentalisering og selvets dannelse i sikker tilknytning.
• Emotionel og kognitiv empatiudvikling 0 til 6 år.
• Hvad er kontakt og omsorgsevne? Og hvordan ses det i mor-barn-forholdet?
• Affektdysregulering, selvets forstyrrelser og mønster for usikker tilknytning.
• Affektdysregulering, dissociation og disorganiseret tilknytning.
• Kernen i overgrebstraumer, svigttraumer og ”usynlige” relationelle tilknytningstraumer.

Deltagerne opfordres til at komme med egne observationer, spørgsmål og konkrete sager.
Der vil løbende i undervisningen blive givet mange konkrete og praktiske eksempler.

Litteratur til dette modul: Som til modul 3 og 4 plus kap. 2 i: Allen. Fonagy. Slade. Mentaliseringsbaseret behandling i teori og praksis (Jens Hardy Sørensen, 2009): Affektregulering, kontekstuel affektrepræsentation og mentalisering.

Modul 6., d. 2. og d. 3. november 2020

Underviser: Forsker dr. philos. Kari Killén underviser begge dage.
Indhold:
Opfølgning på aftaler fra sidst
Brugen af forskningsforankrede undersøgelsesmetoder modificerede for terapeutisk brug.
Opfølgning på aftaler fra sidste modul.
Der arbejdes yderligere med integrering af samtlige metoder med fokus på relation, mentalisering og parallelle processer.
Anbefalet litteratur til dette modul: Kari Killéns bøger; ”Omsorgssvigt, Bind 1, ”Omsorgssvigt Bind II Praksis og ansvar”, “Omsorgssvigt er alles ansvar”, “Barndommen varer i generationer”, “Sårbare børn”, “Tidlig mor-barn samspill og tilknytning” og “Professionel udvikling og faglig vejledning”.

Modul 7, D. 8. og d.9. december 2021

Underviser: Katrin Bernstad.

Relations behandling med gravide, spædbørn og små børn.

Med udgangspunkt i Viktoriagårdens behandlingsmodel, den kliniske hverdag og de bagved liggende teorier har dette undervisningsmodul fokus på:

 • Psykologiske processer under graviditeten, og hvordan man kan styrke den prænatale tilknytningsproces
 • Risikotegn i samspillet og relations behandling af spædbørn, 0-1 år og deres forældre
 • Risikotegn i samspillet, relations behandling og behandling af småbørn 1-4 år og deres forældre.
 • Praksis fortællinger fra den kliniske hverdag vil blive integreret i teori og praktiske øvelser.  Desuden vil der blive formidlet de generelle måder at forholde sig på og strategier til at styrke forældreskabet og forældre-barn relationen uanset barnets alder.

Ambitionen er, at de studerende får et konkret billede af, hvor problematikken kan vise sig, og hvordan behandlingsarbejdet med små børn kan udføres og tilegne sig viden om teorierne, som ligger til grund for interventionerne, som også kan tillempes

Modul 8. Fordybningsopgave – fra d. 9. december -d. 28. januar 2022

Efter ca.105 lektioners undervisning skal den studerende aflevere en 10-14 A4-siders fordybningsopgave, som beskriver et relevant forløb i egen arbejdssammenhæng, hvor den studerende har anvendt den teori og metoder, der er blevet gennemgået på uddannelsen med særlig opmærksomhed på småbørn og tidlig intervention, eller hvor de nævnte temaer behandles ud fra et helhedssyn. Derudover skal den studerende demonstrere en grundlæggende forståelse for den gennemgåede teori samt grundbegreber anvendt i praksis. Fordybningsopgavens emne og problemformulering skal findes indenfor den angivende litteraturliste, og problemformuleringen skal godkendes af kursusleder Flemming Zuschlag Christiansen. Opgaven fremsendes til post@toftemosegaard.dk . Bilag i form af videoklip, dvd’er, lydoptagelser o. lign. fremsendes per post på USB nøgle med navn på, og det sendes retur. Der tilbydes 1 times individuel vejledning pr. deltager.

Det afsluttende skriftlige arbejde evalueres af kursusleder Flemming Zuschlag Christiansen. Opgaven bedømmes som bestået eller ikke bestået. Såfremt en deltager får bedømmelsen ikke bestået, så er der mulighed for om- eller gennemskrivning af dele af opgaven. Læs anbefaling til arbejdsgiver vedr. fordybelsesopgave her.

Hvis den studerende ikke gennemfører opgaveskrivningen indenfor den afsatte tidsfrist, så er det muligt efter aftale og på den studerendes initiativ af aflevere opgaven senest 1 år efter den aktuelle opgavefrist.

Modul 9- d. 16. og d. 17. marts 2022

Frem til frokost anden dagen, arbejdes der yderligere med integrering af samtlige metoder med fokus på tidlig intervention ved Kari.

Efter frokost anden dagen er der opsamling og evaluering af uddannelsen og egen læring, plus afslutning med uddeling af uddannelsesbevis ved Kari og Flemming.

Undervisere: Forsker dr. philos. Kari Killén og aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen

For at have gennemført og bestået uddannelsen skal de studerende endvidere opfylde følgende krav:

 • Være indstillet på at deltage i studiegrupper imellem de enkelte moduler.
 • Have deltaget i undervisningen i mindst 80 % af de skemalagte lektioner.
 • Have forberedt sig på og reflekteret over litteratur sammen med de øvrige deltagere.
 • Have deltaget i teamarbejde, øvelser og rollespil på holdet.
 • Have modtaget direkte supervision/feedback på egen praksis enten direkte eller via videooptagelse, fx på de enkelte kursusdage, i studiegruppen eller på sin arbejdsplads.
Undervisningsform:
 • Oplæg ved underviserne
 • Videoklip
 • Analyse af filmklip med fokus på samspil og tilknytning.
 • Rollespil
 • Øvelser i samtaleteknik og teamarbejde (reflekterende team)
 • Supervision af deltagernes egne temaer og sager
 • Fælles refleksioner og “samtaler om samtaler”
 • Studiegrupper
Kursusleder:
 • Flemming Zuchlag Christiansen, aut. psykolog og daglig leder af Psykologselskabet Toftemosegaard, PD. i familieterapi, Psykoterapeut MPF, Certificeret AART træner, Master of AART og småbørnskonsulent.
Hovedunderviser:
 • Kari Killén. Det er os en stor ære at kunne præsentere den norske forsker dr. Philos Kari Killén. For de fleste, så vil Kari Killén nok ikke kræve den store præsentation, da hun har opnået stor international anerkendelse.Dr.philos, socionom og forsker emerius ved NOVA – Norsk Institut for forskning om Opvækst, Velfærd og Aldring, forfatter og erfaren praktiker.  Kari Killén anses for at være nordens absolut førende ekspert i forhold til tilknytnings- og omsorgssvigtede børn – både på det forskningsmæssige og teoretiske niveau og i lige så høj grad i forhold til det individuelle møde med barnet. Kari er forfatter til en lang række af bøger bl.a. titlerne: ”Barndommen varer i generationer”, ”Omsorgssvigt I – det teoretiske grundlag”, samt ”Omsorgssvigt II – praksis og ansvar”, ”Sårbare børn” og “Professionel udvikling og faglig vejledning” Derudover modtog hun i 2002 den internationale pris:”Distinguished Career Award for Service and contributions to the Prevention of Child maltreatment”.Kari Killén er i dag seniorforsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, og Kari er kendt som en levende og inspirerende oplægsholder.
Gæsteundervisere:
 • May Olofsson, tidligere overlæge på Hvidovre Hospitals familieambulatorium. Medforfatter til en række bøger
 • Katrin Bernstad, leg. Psykolog, leg psykoterapeut og specialist i klinisk psykologi.
Litteratur:
 • ”Omsorgssvigt Bind II -Praksis og ansvar”, skrevet af Kari Killén
 • ”Omsorgssvigt, Bind 1 –Det teoretiske grundlag”, skrevet af Kari Killén
 • “Omsorgssvigt er alles ansvar”, skrevet af Kari Killén.
 • “Barndommen varer i generationer”, skrevet af Kari Killén.
 • “Professionel udvikling og faglig vejledning”, skrevet af Kari Killén.
 • “Sårbare børn”, skrevet af Kari Killén sammen med May Olofsson.
 • “Mor og barn i ingenmandsland”, skrevet af Margareta Brodén.
 • “Graviditetens muligheder – en tid hvor relationer skabes og udvikles”, skrevet af Margareta Brodén.
 • “Omsorg for gravide og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer – Familieambulatoriets interventionsmodel”, en publikation fra Sundhedsstyrelsen af May Olofsson. Hent som pdf her.
 • “Mentaliseringsbogen”, skrevet af Per Wallroth.
 • Utviklingstraumer af Dag Nordanger/Hanne Cecilie Braarud, fakbogforlaget 2017
 • “En sikker base”, skrevet af John Bowlby.
 • “At bryde og knytte nære bånd”, skrevet af John Bowlby
 • “Fra interaktion til relation. Tilknytning hos Winnicott, Bowlby, Stern, Schore & Fonagy, skrevet af Susan Hart og Rikke Schwarts.
 • ”Tilknytningsteori”, skrevet af Anders Brobjerg m.fl.
 • “Attachmentforskningen”, af Anne Rechenbachs (artikel)
Anden anbefalelsesværdig litteratur:
 • “Barnets interpersonelle univers: Det 0-2-årige barn i et psykoanalytisk og udviklingspsykologisk perspektiv”, skrevet af Daniel Stern.
 • “Moderskabskonstellation”, skrevet af Daniel Stern.
 • “Et spædbarns Dagbog”, skrevet af Daniel Stern.
 • “Det nuværende øjeblik i psykoterapi og hverdagsliv”, skrevet af Daniel Stern.
 • “De første seks måneder”, skrevet af Daniel Stern.
 • “Traumer set ud fra barnets øjne”, skrevet af Peter A Levine og Maggie Kline.
 • “Den følsomme hjerne”, skrevet af Susan Hart
 • “Hånden på hjertet – omsorg for det lille barn i krise” skrevet af Inger Thormann og Charlotte Guldberg.
 • “Medfødte alkoholskader – Omsorg og behandling”, af Inger Thormann.
 • “Fædres tilknytning til spædbørn” skrevet af Madsen, Sv., Lind, D. og Munck, H.
 • “Tidlig hjælp til bedre samspil”, skrevet af Henning Rye.
 • “Affektregulering i udvikling og psykoterapi”, skrevet af Stern, Fonagy, Schore m.fl.
 • “Betydningen af samhørighed”, skrevet af Susan Hart. “Kærlighed gøre en forskel”, skrevet af Sue Gerhardt. “Forældrefokuseret arbejde med børn”, skrevet af Reidun Hafstad og Haldor Øvreeide.
 • “Spædbarnets psykologi”, skrevet af Philip Hwang ( Red).
Relevante artikler (et udpluk):
 • “Prænatalt omsorgssvigt”, af May Olofsson i ugeskrift for læger (160/19) 2906-2909, (1998).
 • “Tidlig mor-barn-samspill og tilknytning” af Killén, K. (1999). Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 36:938–948. “Attachmentbegrebet, dets historik og aktualitet”, skrevet af Anne Rechenbach, (Psyke & Logos, 2003, 24, s. 529-546). Tilknytningsforstyrrelser og psykopatologi, skrevet af Anne Rechenbach, (Psyke & Logos, 2003, s. 621-637).
 • “Børn i familier med alkoholproblemer”, videns og oplysningsprojekt om alkohol og misbrugsproblematikker. Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside (sst.dk).
 • “Vi svigter ufødte børn”, skrevet af May Olofsson (2006) i Poilitken.
 • “Børn med medfødte alkoholskader”, skrevet af May Olofsson, i pædagogisk psykologisk rådgivning, (2002).
 • “Gradviditet og rusmidler”, skrevet af May Olofsson.
 • “Det tidlige mor/barn-forhold”, skrevet af Anna Rosenbeck i Psykolog nyt (1996).
 • “Behandling af gravide stofmisbrugere og deres børn”, skrevet af May Olofsson (1987).
 • “Børn af stofmisbrugere”, skrevet af May Olofsson i Månedsskrift for praktisk lægegerning (1985).
 • “Set gennem børns briller”, skrevet af bl.a. Inger Thormann i Politiken (2006).
 • “Terapeutisk intervention under spädbarnsåret – en modell för behandling av tidliga störningar i mor-barn relationen”, skrevet af Margareta Brodén Tidsskriftsartikel: FICE information, (1987).
 • Udvidedet ilbud til sårbar og gravid  og småbørnsfamilier i Danmark. Kortlægning af eksisterende tilbud og fremtidsperspektiver på området. Signe Groth Andersson,Amalie Utzon, Elsebeth Kirk Muff, Pauline Hagensen, Tina Hjulmann Meldgaard og ekstern konsulent Else Guldager. September&2014 Socialt Udviklingscenter SUS. Hent som PDF her.
Prioriteret litteraturliste:
 1. “Graviditetens muligheder – En tid hvor relationer skabes og udvikles”, skrevet af Margareta Brodén.
 2. “Mor og barn i ingenmandsland”, skrevet af Margareta Brodén.
 3. ”Omsorgssvigt, Bind 1 –Det teoretiske grundlag”, skrevet af Kari Killén.
 4. ”Omsorgssvigt Bind II -Praksis og ansvar”, skrevet af Kari Killén.
 5. “En sikker base”, skrevet af John Bowlby.
 6. “At bryde og knytte nære bånd”, skrevet af John Bowlby.
 7. ”Tilknytningsteori”, skrevet af Anders Brobjerg m.fl.
 8. “Sårbare børn”, skrevet af Kari Killén sammen med May Olofsson.
 9. “Omsorg for gravide og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer – Familieambulatoriets interventionsmodel”, en publikation fra Sundhedsstyrelsen af May Olofsson.
 10. “Den følsomme hjerne”, skrevet af Susan Hart
 11. “Mentaliseringsbogen”, skrevet af Per Wallroth.
 12. “Fra interaktion til relation. Tilknytning hos Winnicott, Bowlby, Stern, Schore & Fonagy, skrevet af Susan Hart og Rikke Schwarts.
 13. ”Attachmentforskningen”, af Anne Rechenbachs (artikel)
 14. “Barndommen varer i generationer”, skrevet af Kari Killén.
 15. “Professionel udvikling og faglig vejledning”, skrevet af Kari Killén.
 16. “Omsorgssvigt er alles ansvar”, skrevet af Kari Killén.

Udover den nævnte litteratur, så vil der i løbet af uddannelsen blive anbefalet litteratur og uddelt div. artikler. De studerende er selv ansvarlige for anskaffelsen af den litteratur, der læses på holdet.

Pris/betaling:

Uddannelsen afholdes som 17 eksternat dage (7x 2 dage og 1 x 3 dag) på Toftemosegaard. Kursusafgiften er inkl. morgenmad, kaffe, te, frokost og eftermiddagskage. Kursisterne afholder selv udgifter til artikler, anskaffelse af øvrigt faglitteratur samt eventuelle udgifter forbundet med transport og logi. Kursisterne er selv ansvarlige for anskaffelse af den litteratur, der læses på holdet.

Pris pr. deltager 48.975 kr., som betales i 4 lige store rater, hvor rate 1 betales senest d. 2.marts 2021, rate 2 senest d. 1. juni 2021, 3. rate senest d. 1.september 2021 og 4. rate senest d. 3. januar 2022.

Uddannelsen regnes som en efteruddannelse . Alle deltagere skal have følgende kvalifikationer for at kunne starte på uddannelsen:

 • mellemlang videregående uddannelse som f.eks. lærer, pædagog , sygeplejerske, socialrådgiver eller en længerevarende videregående uddannelse som f.eks. læge, psykolog eller anden universitetsuddannelse eller være studerende på en videregående uddannelse, der må formodes at være relevant som optagelseskriterium
 • være i stand til at kunne læse teoretiske artikler på dansk, svensk, norsk og engelsk samt forstå film med engelsk tale.
 • udover ovennævnte kriterier har ansøgere, der er i en arbejdspraksis, der indeholder interventionsopgaver med sårbare børn (0-6 år) og deres forældre  fortrinsret. Med arbejdspraksis menes, at man helt konkret arbejder med sårbare/truede børn og deres nærmeste omsorgspersoner.

Ansøgning:

Skriftlig bindende ansøgning til uddannelsen skal ske senest den 17.januar. januar 2021. Elektronisk ansøgning klik her.

Det er muligt frem til ansøgningsfristens udløb den 17. januar 2021 skriftligt at tilbagetrække sin ansøgning.Efter denne dato er man forpligtet til at betale den fulde kursusafgift, også selv om man ikke fuldfører uddannelsen.

Husk at læse vores afbestillingsbetingelser. Klik her.

Venlig hilsen

Flemming Zuschlag Christiansen

Aut. Psykolog PD i familieterapi & Småbørnskonsulent

Daglig leder af Toftemosegaard

Diverse skrivelser

Fordybningsopgave – Vejledning

Efter ca. 90 lektioners undervisning skal den studerende aflevere en 10-14 A4-siders fordybningsopgave, som tager udgangspunkt i en case fra den studerendes egen arbejdssammenhæng, hvor den studerende anvender sin teoretiske viden om sårbare børn og tidlig intervention og demonstrerer en grundlæggende forståelse af tilknytningsteoriens begreber og pragmatiske anvendelse i praksis.

Fordybningsopgavens  emne og problemformulering skal findes indenfor den angivne litteraturliste, og problemformuleringen skal godkendes af kursusleder Flemming Zuchlag Christiansen.

Der tilbydes 1 times individuel vejledning pr. deltager af kursusleder Flemming Zuchlag Christiansen. Gruppeopgave er ikke mulig.

Opgavens design skal bygges op efter følgende skabelon:

 • Forside, (0. side)
 • Indholdsfortegnelse, (0. side)
 • Indledning med problemformulering, (½-1. side)
 • Brødtekst, (8-12 sider)
 • Afrunding, (½-1 side)
 • Litteraturliste (0 sider)
 • Bilag (0 sider)

Der skal skrives med skrifttype Times New Roman, skriftstørrelse 12 med 1½ linjeafstand og med en venstre/højre margen på 2,5 cm og en top/bund margen på 3 cm.

Opgaven skal være på mindst 10 sider og højst 14 sider.

Når man i opgaven henviser til en forfatter, men dog ikke citerer denne, så skal man skrive på følgende måde; så når Killén K. (1993)…….. og så skal den bog eller artikel, som I henviser til, være nævnt i litteraturlisten.

Hvis I citerer en forfatter ordret, så skal I skrive det på følgende måde; ”omsorgssvigt handler om relationer” (Brodén M., 2005, side 44)…. og igen, så skal den bog eller artikel I henviser til være nævnt i litteraturlisten.

Div. bilags materialer så som videoklip, interview-udskrift  m.m. vedlægges i 1 eksemplar med navn på og vil blive returneret til den studerende, når opgaveforløbet er blevet afsluttet.

Opgavens opbygning:

 • Forside
 • Indholdsfortegnelse
 • Indledning:  Beskrivelse af arbejdskontekst .Afgrænsning-Hvorfor har jeg valgt følgende emne og hvilke  fravalg har jeg gjort.
 • Design (opgave disposition)
 • Begrundelse som gør problemformuleringen tydelig
 • Problemformulering
 • Brødtekst: Hvordan vil jeg gribe opgaven an
 • Præsentation af case
 • Husk glidende overgang mellem de enkelte afsnit
 • Husk at fodnoter eller/og klare litteraturhenvisninger
 • Præsentation af materiale/case Analyse af materiale/case
 • Husk evt. noget om parallelprocesser, indre arbejdsmodeller socioøkonomiske forhold
 • Konklusion/perspektivering
 • Hvad er jeg blevet opmærksom på
 • Hvad har jeg fravalgt
 • Hvad har jeg lært
 • Hvad har uddannelsen lært mig
 • Hvordan vil jeg handle anderledes fremover m.m.

God fornøjelse

Med venlig hilsen Flemming

——————————————————-

Anbefaling i forbindelse med skrivning af fordybelsesopgave på Småbørnskonsulent uddannelsen

I forbindelse med skrivning af den afsluttende fordybningsopgave på den 1. årige efteruddannelse til småbørnskonsulent, hvor rammen er 30 lektioner af 45. min. (22,5 timer),der anbefaler Toftemosegaard, at de studerende bevilliges 5 skrivedage, hvor de har mulighed for at fordybe sig i denne proces.

Det anbefales, at de studerende i forbindelse med deres ansøgning om optagelse på uddannelsen hos arbejdsgiver ansøger om disse 5 dage.

Venlig hilsen

Flemming Zuschlag Christiansen

Aut. Psykolog

Psykoterapeut MPF & Småbørnskonsulent

Indhaver af PsykologselskabetToftemosegaard

————————————————————————————————

Anbefaling vedr. Studiegrupper

Vedr. studiegrupper så er det meget forskelligt hvor ofte, og hvor mange timer de enkelte grupper mødes, men Toftemosegaard anbefaler: At man mødes 1 gang mellem de enkelte undervisningsgange 2-4 timer, hvor man  har læst en eller flere bøger fra litteraturlisten, lidt artikler, eller ser filmklip osv., og så reflekterer over dette sammen. Dvs. at man mødes ca. 7 gange a´ 4 timer, altså i alt 28 timers studiegruppetid. Det anbefales at de studerende i forbindelse med deres ansøgning om optagelse på uddannelsen hos arbejdsgiver ansøger om disse 28 timer

For nærmere information kontakt uddannelsesansvarlig Ann-Sofi Johansne på mobil 21125011 eller ann-sofi@toftemosegaard.dk

Tilmelding

Hvis du ønsker at tilmelde dig denne uddannelse kan du klikke her.

Men bemærk, det er ikke først til mølle…man optages efter en konkret vurdering, efter ansøgningsfristens udløb.

Copyright 2020: Småbørns konsulenterne | Webdesign: Alphasite