Småbørnskonsulenterne

Velkommen til Småbørnskonsulenternes egen hjemmeside, håber du finder den informativ.

Velkommen

Det er med stor glæde, at vi kan præsentere dette website, som er et ønske om at etablere et samlingspunkt for psykologselskabet Toftemosegaards aktiviteter inden for småbørnsområdet, men særlig fokus på tidlig indsats og forebyggende arbejde.

Psykologselskabet Toftemosegaard har de sidste 15 år haft et tæt samarbejde med Kari Killén, og blandt andet har vi de sidste 15 år gennemført mere end 20 1. årige efteruddannelsesforløb til Småbørnskonsulent. Primært i Danmark, men også 5 forløb  i Grønland, hvor uddannelsen har været på den Grønlandske finanslov.

Vi har ligeledes sammen med Kari, lavet MasterClass forløb, et kursusforløb på 3-5 dage, for kursister med et særlig kendskab til tilknytningsteori, AAI, Care Index og tidlig indsats.

Vi har de seneste par år afholdt flere kurser for pædagoger, sundhedsplejersker, familiekonsulenter, socialrådgivere m.fl. som har efterspurgt vores viden indenfor småbørnsområdet og tidlig indsats. og har med stor succes gennemført flere skræddersyet læringsforløb.

Vores ydelser

Efteruddannelser

 • Den 1. årige efteruddannelse til Småbørnskonsulent hold 17. Læs mere her
 • Skræddersyede efteruddannelsesforløb i AAI, CI, IA, IWMC og tidlig indsats.
 • Læringsforløb om de udsatte børn i daginstitutionen. Læs mere her

Kurser

 • “Omsorgssvigt og forebyggende arbejde”
 • “Børn og unge udsat for traume, hvordan hjælper vi dem bedst?”
 • “Tilknytningsteori”
 • “Theraplay”
 • “De truede børn i daginstitution, hvad gør man?”
 • “Introduktion til Neuroaffektiv udviklingspsykologi”
 • Og mange andre spændende kurser

MasterClass 2024

 • Det er med stor ære, at vi endnu engang kan præsentere et MasterClass forløb med Kari Killén. Kurset er et særlig tilrettelagt kursusforløb, denne gang over 3 sammenhængende dage, læs mere her.

Tidlig indsats

 • Opstart- og udvikling af tidlig indsats
 • Forebyggende arbejde
 • Faglig opkvalificering
 • Personaleudvikling

Konsulentydelser

 • Psykologisk bistand
 • Opkvalificereing af tidlig indsats
 • Personaleudvikling
 • Skræddersyede læringsforløb
 • Supervision

Psykologiske undersøgelser

Viden – fx bøger, artikler, videoer m.m.

Bøger om småbørn.

Artikler om småbørn.

Videofilm om småbørn.

Lidt af hvert.

Klik her

Mere information

Psykologselskabet Toftemosegaard, samarbejder med nogle af nordens dygtigste fagpersoner indenfor småbørnsområdet, og kan i forhold til en opgaves karakter, om det er undervisning eller intervention, trække på en unik ekspertise. Dette er med til at sikker, at I som kunder hos Psykologselskabet Toftemosegaard og Småbørnskonsulenterne, altid får den absolute bedste service.

Følg os på facebook og blev medlem af Småbørnskonsulenternes facebook gruppe og deltag i debatter og opslag m.m.

Copyright 2020: Småbørns konsulenterne | Webdesign: Alphasite