Læringsforløb om de udsatte børn

Hvordan skabes en systematisk indsats i forhold til de udsatte børn i jeres daginstitution? Daginstitutionen er en af de vigtigste arenaer til opdagelse og forebyggelse af omsorgssvigt, alene af den grund, at rigtigt mange børn tilbringer en stor del af deres hverdag her.
Forskningen viser os, at det oftest er ophobningen af risikofaktorer, der belaster børnene både her nu men også i høj grad deres fremtidige trivsel og udvikling. Derfor er det afgørende, at vi i daginstitutionerne har viden og begreber om risikofaktorerne samt udvikler et fælles sprog og arbejder systematisk for at kunne handle og skabe en kompensatorisk og komplementær indsats.

LÆRINGSFORLØBET VIL INDEHOLDE:
• Identifikation af socialt udsatte børn, fra den forskning der foregår på dette område
• Teori om tilknytning, indre arbejdsmodeller, neuroaffektiv udviklingspsykologi, mentalisering, resiliens, omsorgssvigt og det gode forældresamarbejde
• Hvordan kan I netop i jeres daginstitution systematisk identificere de socialt udsatte børn i jeres daglige praksis?
• Hvordan skaber man kompenserende tilknytning?
• Hvad står der i lovningen på området fx om underretninger og tidlig indsats?
• Hvordan kan I som daginstitution skabe en forebyggende indsats?
• Viden om det tværfaglige samarbejdes betydning
• Viden om pædagogens rolle og egne præferencers betydning

RISIKOTEGN:
• Ved forældre
• Ved barnets samspil med andre
• Ved barnets psykiske og fysiske udvikling
• Ved barnets adfærd i daginstitutionen
• Tegn på tilknytningsforstyrrelser

Underviser Flemming Zuschlag Christiansen formidler et solidt forståelsesgrundlag om:
• Omsorgssvigt
• Tilknytning og tidligt samspil
• Daginstitutionens rolle og den enkelte pædagogs ansvar
• Ved hjælp af cases vil Flemming formidle og give anvisninger på, hvordan viden omomsorgssvigt, tilknytningsteori og den nyeste neuropsykologi kan omsættes til forebyggende praksis i daginstitutionen.

TEORETISK AFSÆT:
Ved hjælp af teori og fællesfaglige refleksioner, så vil vi forsøge at nå en fælles forståels af, hvordan man i netop jeres daginstitution bedst muligt vil kunne højne det forebyggende arbejde.
I vil I få et solidt teoretisk grundlag til at tilrettelægge den forbyggende indsats inspireret af følgende metoder:
• AAI (Adult Attachment Interview)
• Genogra m og livshistoriefortællinger
• Care Index
• IWMC (International Working Model
of the Child)
• DUÅ (De Utrolige År)
• COS-P (Circle of Security-Parenting)
• SOS (Signs of Safety)
• FIT (løbende feedback og evaluering)
• Den Løsningsfokuserede Tilgang

Vi vil bl.a. tage udgangspunkt i Kari Killén, Daniel Stern, Peter Fonagy, Susan Hart, John Bowlby, Bruce Perry, Dag Ø. Nordanger, Else Christensen, Glen Cooper, Kent Hoffman, Bert Powell, Margaretha Brodén, Patricia Crittenden, Per Schultz Jørgensen, Inger Thormann, Svend Aage Madsen, Michael White og Scott D. Miller m.fl.

Underviser aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen

Hent folder som PDF her, eller klik på billedet.

Bestil

Ønsker du at høre mere om dette forløb, evt. booke et gratis formøde, hvor I har mulighed for at høre mere om indhold, struktur og pris, er du velkommen til at kontakte os, evt. ved at klikke her.

Copyright 2020: Småbørns konsulenterne | Webdesign: Alphasite